Objectius

Els principals objectius de la entitat son:

-          Detectar i donar suport als projectes derivats de les inquietuds      dels     joves   del sector.

-          Oferir un espai i un assessorament per el desenvolupament d’aquests projectes.

-          Oferir espais d’oci alternatiu i cultural.

-          Oferir un punt d’informació als joves a traves del SAJ.

-          Potenciar la llengua i la cultura catalana al sector.

-          Crear i expandir les  relacions amb altres entitats juvenils del territori.

-          Fomentar i potenciar el voluntariat i l’associacionisme.