Organització

L’organització de la PJSS esta dissenyada per donar cobertura a les necessitats i motivacions dels joves del territori, oferint, eines, espais, recursos i assessorament per posar en marxa les diferents iniciatives que puguin sorgir. Ajustant-se i reinventant-se contínuament per adaptar-se a les necessitats que van sorgint. S’organitza en 5 Arees generals per membres de la entitat que treballen de manera totalment voluntària. Aquestes àrees son: Espai, Material, Difusió, Càrrecs i Projectes. 

Àrea Material:

Son els voluntaris encarregats de tenir controlats els inventaris, així com gestionar les sol·licituds de material.

Àrea d’Espais:

Son els voluntaris encarregats de Coordinar les peticions d’espais al local així com d’altres llocs on la entitat hagi de reservar. Quadra els horaris amb els diferents projectes i s’encarreguen de tot el que tingui relació amb el local (Manteniment, reparacions, extintors, armaris, neteja, etc...)

Àrea de Difusió:

Son els voluntaris encarregats de rebre les peticions de difusió dels diferents projectes i gestionar les publicacions en Facebook, web, agenda Jove, etc... També dona assessorament per el disseny de la difusió

Càrrecs:

Presidència: Es l’àrea encarregada dels contactes externs de l’entitat (AVV, PDC, Taula d’entitats del local, ajuntament,...)

Secretaria: Es l’àrea que gestiona tota la documentació de la entitat (Assegurança, Socis, Certificats, correspondència, e-mail, Subvencions i justificacions, etc...)

Tresoreria: Es l’àrea encarregada de portar els comptes al dia així com administrar les partides acordades en assemblea als diferents projectes.

Àrea de projectes

Son els voluntaris encarregats de donar cobertura a tots els projectes que es portin a terme dins de la entitat. Es divideixen en tres parts:

Grups: Es consideren grups els projectes que mantenen una continuïtat durant el curs on els implicats desenvolupen les seves activitats de manera mes o menys regular. Son grups portats per joves de forma autònoma

Comissions: Es consideren comissions els projectes destinats a una finalitat puntual en el temps i que una vegada assolit l’objectiu o activitat, es dissolen fins al curs que vé. Son equips que funcionen de forma autònoma

Projectes: Es consideren projectes totes les activitats iniciades desde l'entitat (no per grups de joves) que pretenen donar cobertura a necessitats detectades en el territori com poden ser l’Espai Obert, Aula d’estudi, Grup de Joves i pre-joves... Generalment dinamitzats per monitors/es

Tots convergeixen en la taula de projectes, una taula dinamitzada pels voluntaris de l’àrea de projectes amb la finalitat de coordinar i recolzar a tots els projectes i donar cobertura a les necessitats que sorgeixin

 

Les cinc àrees treballes interconnectades i coordinades a fi de que serveixin com a eines per als joves que porten a terme les seves activitats dins i fora de la entitat. En les reunió setmanals de junta, es repassa i coordina tota la tasca de la entitat.

Anualment l'entitat sencera es reuneix a l'asamblea general on es posen en comu les nessecitats col·lectives i es defineixen les linies d'actuació futures