Projectes

A partir de la taula de projectes, es coordinen les 3 grans agrupacions:

Grups:

- Grup Hortet

Comisions:

-Carnaval
-Bar
-Quinto

Projectes:

-Espai Obert
-Aula d'Estudi
-Bricojove
-Grup de Joves
-Grup de Pre-joves